Gửi tin nhắn
aboutus
QC Hồ sơ

Nhà máy của chúng tôi được trang bị cơ sở sản xuất tự động và thiết bị kiểm tra và kiểm tra tiên tiến. Chúng tôi có một số giấy chứng nhận bằng sáng chế, sức mạnh kỹ thuật mạnh mẽ. Đồng thời, chúng tôi cũng có hệ thống quản lý sản xuất hoàn hảo và hệ thống đảm bảo chất lượng để duy trì sự ổn định và độ tin cậy của sản phẩm.

Chứng chỉ
Chi tiết liên lạc